Realizacje
Od dłuższego czasu współpracujemy z przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz klientami indywidualnymi tworząc dla nich projekty budowlane i wykonawcze nowych obiektów, projekty wzmocnień, remontów bądź przebudów konstrukcji istniejących. Na potrzeby naszych klientów opracowywaliśmy również ekspertyzy budowlane. Współpracujemy m.in. z Elektrownią Turów, Elektrownią Bełchatów. Braliśmy udział przy opracowywaniu ekspertyzy technicznej i projektu wzmocnienia dachu dużej hali widowiskowej w Trójmieście. Mamy liczne realizacje dla klientów z terenie Dolnego Śląska (w szczególności obiekty przemysłowe (m.in. hale, silosy) oraz handlowe).

Nasze najnowsze, wybrane realizacje przedstawiamy poniżej:

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy pomieszczeń w budynku WSSE we Wrocławiu wraz specyfikacjami technicznymi i kosztorysami

Przeglądy okresowe roczne i 5-letnie obiektów budowlanych na Dolnym Śląsku w tym m.in. budynków przemysłowo-magazynowych o łącznej pow. ok. 162 000 m2 położonych w SSE w Kobierzycach, w SSE w Wałbrzychu, budynków KGHM Cuprum we Wrocławiu, budynków magazynowo-biurowych, budynków mieszklanych wielorodzinnych itd. (protokoły zawierają część opisową i dokumentację fotograficzną).

Opinia techniczna określająca przyczyny powstania i sposoby wyeliminowania występowania zalewania lokali w budynku wielorodzinnym we Wrocławiu

Opinia techniczna określająca przyczyny powstania i sposoby wyeliminowania występowania stałego zawilgocenia w warstwach pokrycia tarasu oraz wystąpienia przecieku wody z tarasu do lokali poniżej

Ocena nośności stalowej konstrukcji stropu antresoli w hali magazynowej we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem nośności i stanu technicznego słupów wewnętrznych podpierających strop

Opinia techniczna oceniająca zagrożenie awaryjne spowodowane rysami na budynku wraz z zalecenia dotyczącymi dalszego postępowania z istniejącym rysami i pęknięciami.

Inwentaryzacja stanu technicznego pod kątem występujących uszkodzeń dla budynków we Wrocławiu oraz przylegających do nich chodników i ulic pod kątem istniejących uszkodzeń przed rozpoczęciem budowy (wraz z założeniem na występującyh pęknięciach wskaźników rozwarcia rys)

Ekspertyza techniczna wyjaśniająca przyczyny pęknięć w holach klatek schodowych budynków wielorodzinnych we Wrocławiu oraz określająca zalecenia konieczne do wykonania w celu zabezpieczenia powstałych pęknięć

Projekt wykonawczy wzmocnień konstrukcji hali magazynowej we Wrocławiu poprzedzony Ekspertyzą budowlaną - oceną nośności konstrukcji stalowej i bezpieczeństwa użytkowania hali (opracowano m.in. oryginalny i łatwy do przeprowadzenia sposób pomiaru obciążenia śniegiem konstrukcji dachowej)

Projekt wykonawczy wzmocnień konstrukcji hali produkcyjnej w pobliżu Wrocławiu poprzedzony Ekspertyzą budowlaną - oceną nośności konstrukcji stalowej dachu hali.

Udział w sporządzeniu ekspertyzy budowlanej - analizy nośności stalowej konstrukcji dachu hali widowiskowej w Trójmieście wraz z oceną bezpieczeństwa...


Współpraca przy opracowywaniu projektu budowlanego i wykonawczego wzmocnienia stalowych belek podtorzy przenośników taśmowych w żelbetowym zasobniku szczelinowym w Elektrowni Bełchatów. Przed opracowaniem projektu udział w sporządzeniu ekspertyzy stanu technicznego podtorzy i w badaniach belek podtorzy w skali naturalnej. Stałe przeglądy podtorzy.


Projekt wykonawczy wzmocnień galerii nawęglania o konstrukcji stalowej w Elektrowni Turów. Przed opracowaniem projektu udział w sporządzeniu ekspertyzy - oceny nośności galeri nawęglania.