Fundusze unijne
Piotr Hotała PH-PROJEKT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii – oprogramowania Autodesk AEC Collection umożliwiającego projektowanie i realizację nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych". W ramach projektu uzyskał grant na zakup 5 licencji pakietu AEC Collection. Dofinansowanie przyznano z projektu grantowego realizowanego przez ARP S.A. - Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Wartość projektu: 243 601,50 PLN
Dofinansowanie z funduszy unijnych: 168 342,50 PLN
Cele projektu
Celem projektu unowocześnienie usług oferowanych przez przedsiębiorstwo Piotr Hotała PH-PROJEKT, poprzez wdrożenie innowacyjnej oprogramowania, umożliwiającego projektowanie i realizację nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych. Dzięki oprogramowaniu będzie możliwe realizowanie większych projektów, lepiej zintegrowany branżowo, w krótszym czasie, w sposób jeszcze bardziej precyzyjny. Oprogramowanie AEC Collection umożliwia wykorzystanie w pełni innowacyjnej technologii BIM (Building Information Modeling) czyli koncepcję modelowania informacji o budynku. Wykorzystanie BIM uczyni nasze projekty bardziej atrakcyjnym dla Inwestorów, Wykonawców i Użytkowników. Pozwoli na dalszy rozwój firmy i stałe podnoszenie jakości oferowanych przez nas usług.


Planowane efekty
Dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii PH-PROJEKT będzie mógł oferować projekty jeszcze bardziej energooszczędnych i nowoczesnych obiektów budowlanych. Dzięki temu staniemy się przedsiębiorstwem zdecydowanie bardziej konkurencyjnym. Pozwoli nam to pozyskiwać nowych klientów, coraz bardziej prestiżowe projekty oraz znacząco podniesie jakość oferowanych usług. Oprogramowanie AEC Collection usprawni również wykrywanie ewentualnych błędów projektowych oraz skróci czas realizacji dokumentacji. Optymalizacja usług projektowych umożliwi uzyskanie oszczędności budżetowych i zysku danego projektu, również po stronie klienta (Wykonawcy, Inwestora, Zarządcy budynku). Inwestycja w technologię przyczyni się do wzrostu sprzedaży i przychodów firmy.